tracking

ဖယောင်းခဲတံခြစ်ရာ
စိတ်ဖိစီးမှုများကင်းဝေးဖို့ ရောင်စုံဖယောင်းခဲတံခြစ်ရာများ ဖယ်ရှားပါ
မိတ်ဆွေလိုအပ်သောအရာ

1x

WD-40® Smart Straw®

1x

အဝတ်စန

လုပ်ဆောင်ပုံ
1.
မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဖယောင်းခဲတံခြစ်ရာများပေါ် တိုက်ရိုက်ဖျန်းပါ။
2.
အဝတ်နုစများသုံးကာ ခြစ်ရာများကိုသုတ်ပစ်ပါ။
3.
ခြစ်ရာများ ပျောက်သည်အထိ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပါ။
4.
အကြွင်းအကျန်များကို အဝတ်နုစဖြင့်သုတ်ကာ လက်စသတ်ပါ။
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup