tracking

သားရေအိတ်
သင့်အိတ်ပေါ်က မှင်စွန်းကို ပြန်ဖယ်ရှားပါ
မိတ်ဆွေလိုအပ်သောအရာ

1x

WD-40® Multi-use Product
WD-40® ဘက်စုံသုံး ထုတ်ကုန်

1x

အဝတ်စနု

လုပ်ဆောင်ပုံ
1.
WD-40® ဘက်စုံသုံးထုတ်ကုန် ဖြင့် အိတ်ပေါ်ရှိ အစွန်းထင်းကို တိုက်ရိုက် ဖျန်းပေးပါ။
2.
တစ်မိနစ် သို့မဟုတ် နှစ်မိနစ်ခန့်ထားပါ။
3.
အဝတ်သုံးပြီး အစွန်းထင်းကို သုတ်ပစ်လိုက်ပါ။
4.
အစွန်းအထင်း ပျောက်သွားသည်အထိ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပါ။
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup