tracking

ต้นไม้ประดิษฐ์
ทำให้ต้นไม้ประดิษฐ์ของคุณเงางามดุจต้นไม้จริง
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Smart Straw®

1x

Dusting Cloth / Paper Towel

1x

Microfiber Cloth

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ใช้ผ้าเช็ดฝุ่นหรือกระดาษทิชชู่กำจัดชั้นของฝุ่นออกจากต้นไม้ประดิษฐ์ของคุณในขณะที่แห้งอยู่
2.
ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ ฉีดพ่นน้ำยาหล่อลื่น WD-40® Smart Straw® ลงบนผ้าพอประมาณ
3.
เช็ดต้นไม้ประดิษฐ์ลงด้านล่างเพื่อทำให้เกิดความเงางาม เช็ดซ้ำสองสามครั้งหากคุณคิดว่าต้องเช็ดเพิ่ม
4.
เช็ดน้ำมันส่วนเกินใดๆ ออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ผืนใหม่ที่แห้งและสะอาด คุณก็จะได้ ต้นไม้ที่เงางามที่สุด
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup