tracking

เสื้อผ้า
ดูแลเสื้อผ้าให้ปราศจากรอยเปื้อนลิปสติก
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Multi-use Product
น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40®

1x

กระดาษเช็ดมือ

1x

ผ้าไมโครไฟเบอร์

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ใช้กระดาษเช็ดมือวางรองส่วนที่เปื้อนของเสื้อเชิ้ต
2.
ฉีดพ่นน้ำมันอเนกประสงค์ WD-40® บนรอยเปื้อนจากด้านหลัง
3.
ใช้ผ้าอีกชิ้นที่ชุ่มน้ำมันอเนกประสงค์ WD-40® ซับเพื่อให้สามารถขจัดรอยเปื้อนออกได้เร็วขึ้น
4.
เมื่อขจัดรอยเปื้อนออกแล้ว ให้ล้างน้ำหรือซักเสื้อผ้าอีกครั้งเพื่อล้างสิ่งตกค้างออก
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup