tracking

แปรงทาสี
ทำให้แปรงทาสีของคุณเหมือนใหม่
สิ่งที่ต้องใช้

1x

WD-40® Smart Straw®

1x

Scraper

1x

Soft Tissue

1x

Mild Soap

1x

Solvent
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
1.
ในกรณีของสีน้ำมันหรือสีชนิดไนโตรใดๆ ให้แช่ขนแปรงให้ชุ่มด้วยตัวทำละลายที่ถูกต้อง (กล่าวคือ ชนิดสังเคราะห์หรือชนิดไนโตร) แช่แปรงทิ้งไว้ประมาณสองสามวัน หากสีไม่หลุดออกโดยทันที
1A.
สำหรับสีทาผนังหรือสีอคริลิคที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก ให้ล้างแปรงให้ทั่วโดยให้ขนแปรงหงายขึ้นใต้น้ำที่กำลังไหลจากก๊อก
เคล็ดลับ กระแสน้ำจะขจัดสีใดๆ ที่ติดอยู่ระหว่างขนแปรงให้หลุดออกมา
2.
เมื่อตัวทำละลายได้ละลายสีส่วนใหญ่แล้ว ให้วางแปรงลงในน้ำสบู่
3.
จุ่มแปรงทาสีลงไปแล้วขัดถูช้าๆ เพื่อกำจัดเศษสีใดๆ ให้หลุดออก
4.
ล้างแปรงทาสีใต้น้ำที่ไหลอยู่โดยให้ขนแปรงหงายขึ้นด้านบน
5.
ขัดถูเอาสีที่แข็งตัวใดๆ ออกตามความจำเป็น
6.
ฉีดพ่นน้ำยาหล่อลื่น WD-40® Smart Straw® ลงบนขนแปรงและน็อตแหวนพอประมาณ
7.
เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าขนหนูหรือกระดาษทิชชู่เนื้อนุ่มเพื่อขจัดเศษสนิมและสีใดๆ ออก ก่อนคุณจะรู้ตัว สิ่งเหล่านี้ก็ดูดีเหมือนใหม่
เคล็ดลับจากมือโปร
ขณะกำลังทิ้งแปรงให้แห้ง ให้รัดขนแปรงไว้ด้วยหนังยางเพื่อให้คงรูปตั้งตรงและไม่บานออก
คงความสะอาดเหมือนใหม่ให้กับเลื่อยของคุณอยู่เสมอ
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup