tracking

ĐỒ CÔNG NGHỆ
CÁCH LOẠI BỎ BỤI BẨN CHO ĐỒ CÔNG NGHỆ LUÔN MỚI COÓNG
CẦN CÓ

1x

WD-40 Specialist® Air Duster

1x

CHỔI MỀM

1x

TĂM BÔNG

CÁCH LÀM
1.
Dùng chai xịt phủi bụi WD-40 Specialist® Air Duster xịt ngắn nhưng đều tay để loại bỏ bụi bẩn bên ngoài thiết bị.
2.
Dùng chổi mềm phủi xung quanh.
3.
Dùng tăm bông đi vào những góc, kẽ nhỏ để làm sạch các loại bụi bẩn li ti.
4.
Xịt WD-40 Specialist® Air Duster một lần nữa lên khắp thiết bị để vệ sinh thật sạch lần cuối.
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup