tracking

ĐỒ TRANG TRÍ
CÁCH PHỦI BỤI KHỎI ĐỒ TRANG TRÍ
CẦN CÓ

1x

WD-40 Specialist® Air Duster

1x

KHĂN

1x

CHỔI
CÁCH LÀM
1.
Giữ chai xịt khí nén khử bụi WD-40 Specialist® Air Duster cách đồ sưu tầm hoặc đồ trang trí vài cm.
Giữ nguyên khoảng cách và xịt kỹ đồ vật.
2.
Dùng khăn hoặc chổi phủi sạch bụi còn sót lại.
3.
Lặp lại vài lần đến khi đồ vật hoàn toàn hết bụi!
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup