tracking

BỀ MẶT
CÁCH LAU CÁC BỀ MẶT SẠCH BONG SÁNG BÓNG
CẦN CÓ

1x

WD-40 Specialist® Degreaser

1x

KHĂN SẠCH
CÁCH LÀM
1.
Xịt mạnh chất khử dầu mỡ WD-40 Specialist® Degreaser lên những bề mặt dầu mỡ cứng đầu như bộ lọc máy hút mùi,
sàn gạch hoặc thậm chí cả các đồ dùng và dụng cụ nhà bếp.
2.
Chờ vài phút cho dung dịch ngấm kỹ.
3.
Dùng khăn sạch lau hết phần dung dịch thừa.
4.
Lặp lại vài lần đến khi bề mặt bám dầu trở nên sạch bong kin kít!
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup