tracking

CÁU CẶN
CÁCH ĐÁNH BAY LỚP CÁU CẶN VĨNH VIỄN
CẦN CÓ

1x

WD-40® Smart Straw®

1x

KHĂN / GIẺ LAU
CÁCH LÀM
1.
Xịt mạnh chai xịt đa dụng vòi phun thông minh WD-40® Smart Straw® lên khắp bề mặt bị cặn bám như tường nhà tắm, vòi rửa,
bồn rửa hoặc gương.
2.
Để nguyên khoảng 4 - 5 phút cho dung dịch ngấm hẳn.
3.
Chà sạch vết cáu cặn.
4.
Lau lại bằng khăn sạch hoặc giẻ lau. Vậy là xong! Bạn đã đánh bay mọi vết cáu cặn.
Lưu ý!
Bạn nên lau sạch mọi bề mặt sau khi tiếp xúc với nước. Ví dụ, sau khi tắm xong, dùng khăn khô lau sạch tường nhà tắm để hạn chế hình thành cáu cặn.
Bạn cũng nên áp dụng cách này cho cả bồn rửa sau khi rửa bát.
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup