tracking

CẶP DA
CÁCH TẨY VẾT MỰC DÍNH TRÊN CẶP
CẦN CÓ

1x

WD-40® Multi-use Product

1x

KHĂN MICROFIBER

CÁCH LÀM
1.
Xịt thẳng nước đa dụng WD-40® Multi-use Product lên cặp.
2.
Để nguyên trong 1 đến 2 phút.
3.
Dùng khăn sạch lau vết mực.
4.
Lặp lại các bước trên tới khi tẩy được vết mực.
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup