tracking

CHẬU HOA
CÁCH TRÁNH TÌNH TRẠNG CHẬU HOA DÍNH LIỀN VỚI NHAU
CẦN CÓ

1x

WD-40® Smart Straw®

CÁCH LÀM
1.
Xịt chai xịt đa dụng vòi phun thông minh WD-40® Smart Straw® lên mặt ngoài chậu hoa.
2.
Chồng các chậu hoa lại rồi cất đi mà không phải lo tình trạng dính cứng ngắc lại với nhau khi lấy ra.
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup