tracking

LEGO
CÁCH GỠ CÁC MẨU LEGO BỊ KẸT VÀO VỚI NHAU
CẦN CÓ

1x

WD-40® Smart Straw®

1x

KHĂN MICROFIBER

CÁCH LÀM
1.
Xịt chai xịt WD-40® Smart Straw® dọc theo chỗ nối giữa các mẩu lego bị kẹt.
2.
Thử vừa lắc vừa kéo xem có rời ra không.
3.
Rời ra được thật này!
4.
Lau sạch dung dịch thừa để đảm bảo an toàn khi chơi.
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup