tracking

PHÉC-MƠ-TUYA ÁO KHOÁC THỂ THAO
CÁCH GỠ KẸT PHÉC-MƠ-TUYA CHO ÁO KHOÁC THỂ THAO
CẦN CÓ

1x

WD-40® Smart Straw®

1x

KHĂN MICROFIBER

CÁCH LÀM
1.
Bảo vệ áo bằng cách đặt một chiếc khăn trong áo, dọc theo phéc-mơ-tuya.
2.
Cầm chai xịt WD-40® Smart Straw® xịt ngắn nhưng đều tay thẳng lên phéc-mơ-tuya.
3.
Vừa xịt vừa kéo phéc-mơ-tuya lên xuống để gỡ kẹt.
4.
Lau sạch dung dịch còn thừa.
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup