tracking

VẾT SÁP MÀU
CÁCH LAU SẠCH VẾT SÁP MÀU
CẦN CÓ

1x

WD-40® Smart Straw®

1x

KHĂN MICROFIBER

CÁCH LÀM
1.
Xịt thẳng vào bề mặt có vết sáp màu.
2.
Dùng khăn microfiber lau sạch vết sáp màu.
3.
Lặp lại các bước trên đến khi bề mặt sạch hết vết sáp màu.
4.
Dùng khăn microfiber khô lau lại lần cuối cho hết vết dung dịch.
WD-40® Fan Club
Love WD-40® Brand Products? Join the club!
Ooops!
Generic Popup